Bouwkundig advies

Door onze meer dan 40 jaar ervaring en meer dan 500 voltooide werven kunnen wij optreden als partner in de begeleiding van uw project.
Deze begeleiding situeert zich van uitvoeringscoördinatie tot gedelegeerd bouwheerschap en alles wat zich ertussen bevindt.

Wij adviseren bij bouwkundige vraagstukken of problemen, en staan u of uw advocaat bij als technisch raadgever.
Of het nu gaat over een gerechtelijke procedure, of om bijvoorbeeld een schadebegroting op te maken waarmee u of uw advocaat aan de slag kan gaan.

U kan bij ons terecht voor:

 • Bouwkundig advies in de ontwerpfase
 • Bouwkundig advies bij uitvoering
 • Bouwkundig advies bij bouwgebreken
 • Technische bijstand bij gerechtsexpertise
 • Projectbegeleiding
 • Tegenexpertises bij schadegevallen (de kosten hiervan worden gedekt door uw verzekeringspolis)
 • Deskundig restauratieadvies
 • Gerechtsexpertises in burgerlijke zaken (gerechtelijk deskundige - erkenning EXP2763587)
  • Renovatiewerken
  • Restauratie van gebouwen
  • Ruwbouw-, beton- en metselwerken
  • Schatting van onroerende goederen
  • Staat van bevinding